17 Srp 2011

Manifestujeme… Za více práv bestií!

Vložil/a: Jutwen | V kategorii: Úvahy a zamyšlení |
avatar

Černé tváře, vyceněné špičaté zuby, blýskající se oči – a poslední, co zahlédnu, jsou znetvořené pokroucené paže a hubené prsty, svírající klacky a kameny. Prvních několik ran vnímám, ale potom se mi zatmí před očima a upadnu do konejšivého bezvědomí, z něhož mě probere až bolestivý kopanec do žeber. Vzápětí se nade mnou mihne černá silueta a něco se mi zakousne do krku. Jak ze mě nestvůra vysává krev, přetrhává i nitky slábnoucího života… Znovu a znovu jako Fénix povstávající z vlastního popele se zvedám ze země a stejně jako Prometheovi každý den orel vyklove játra, jsem znovu a znovu ubíjena hordou zuřivých skřetů i davem vesničanů, vyzbrojených podobně jako skřeti. Jediný rozdíl mezi nimi je ve strachu, který lidé na rozdíl od skřetů pociťují, když se nám obě strany snaží ukrást dřevo na stavbu svého ležení.

***
Vono bejt bestií na larpu není žádnej med. Každej si do vás praští a vy to sice můžete oplatit, ale „nedobíjet, hlavně nedobíjet“, jak zdůrazňujou před každým questem orgové, kdežto hráči takový zábrany pochopitelně nemají. Bestie musí poslušně naklusat na hřbitov, do astrálu, ke skřetímu doupěti nebo čertvíkam, bojovat většinou proti mnohonásobné přesile, nechat se přemoct a potom ještě vydat mocnej artefakt (tůdle). Smrtí bestie končí většinou i nebojový role: vodní nymfa ve skřetím zajetí, drzá vesničanka, dračí hlava a skoro tak skončila i manželka falešnýho obchodníka.

***
Je na čase přemýšlet o odborech bestií. Koneckonců určitá skupina fantazáků a fantazeček byla označena za levičácké kryptobolševické dřevárníky, což se k sobě velmi hodí, takže…
Prvním požadavkem Manifestu práv bestií je pevná pracovní/hrací doba. Není spravedlivé, aby hráči měli budíček v osm a hra začínala v devět, zatímco bestie neví dne ani hodiny. Není spravedlivé, že hráči musí neustále hrát, zatímco bestie musí kopřit s neustálou hrozbou Damoklova meče – odvoláním orgy do akce.

Dále není fér, že bestie – na rozdíl od postav – nemají žádnou osobní historii. Těžko můžete umřít v něčí roli, když k sobě nemáte žádný vztah. Nevíte, jestli jste zlý „od přírody“, nebo protože jste byl týrané gobliňátko goblina alkoholika, neznáte své názory na současnou politickou situaci v zemi a pravděpodobně jste jako hejkal nebo bludička nikdy nečetli Letopisy Narnie. Žádáme tedy propracovanější charaktery a jasně určené postoje k nejrůznějším otázkám.

Třetím bodem deklarace je žádost o patřičné zacházení, neboť není nic horšího a trapnějšího, než když se drsný bojovník sklání nad poraženým psodlakem a starostlivě se ho táže, zda ho náhodou neklepl příliš silně. Bestie je bestie, ta se má zabít nebo seřezat, svázat a odvléct do arény. A žádné smilování, jinak bych strhávala body za špatný a nedůvěryhodný role-playing.

***
Esence zla pomalu vyprchává. Každý z hrajících balí stan s představou, co je a co bude příští rok. Wilhelm, ten sviňák, je prakticky nesmrtelný, garda se ukrývá kdesi v okolí, skřeti byli vpuštěni za brány města… Vypadá to na lepší zítřky. Ale mohou v ně doufat i bestie?DISKUSE:
David Wagner:
tak já nevím, jestli to je humor nebo co to je. Článek o práci s CP by jistě byl užitečný a zajímavý, ale touhle formou nějak nevím, co kdo chce říct.

Michal Mealtiner Truhlář: Je to něco o CP nebo recenze na esency jak říká poslední odstavec?

Kristýna Darien Obrdlíková: A já myslela, že je normální, že bestie dopředu před hrou vědí, co kdy kde hrají, co vědí, co mají u sebe, jaké potřebují kostýmy a kdy mají volno na cokoliv 🙂

David Wagner: jak říká Kristýna. Většina toho článku je pro mě jako z doby před pěti lety.

Fantazeen: je to jen moje reflexe toho, jak jsem byla za bestii na Esenci… prostě pár postřehů. Naprosto netuším, jak je to jinde, na Esenci jsem se k tomu dostala náhodou, protože neměli dost bestií, takže nemůžu hodnotit, zda to dělají dobře či špatně, to je na vás, vážené čtenářstvo 🙂 A práce s CP je podle mě trochu něco jiného, CP jsou přeci jen o level výše, než bestie…

Michal Mealtiner Truhlář: A jaký rozdíl je mezi CP a bestií. ???

Myslím, že dobrá přednáška byla na Odraze, pokud se nepletu.

Navíc někdo říká, že CP jsou i všichni hráči komorního larpu, protože mají „dané“ jak se mají chovat.
A na druhou stranu bestie je jednorázové CP aneb spotřebák.
Neboli alespoň pro mě je bestie na stejné úrovni jako toulavý mág, který předá quest a potom, cituji: „potom ještě vydat mocnej artefakt “

Fantazeen: no, já jsem se po žádné přesné definici CP a bestie nepídila, ale pochopila jsem, že bestie je jednorázová postava, duch, kterého porazí hrdinové v astrálu, náhodná oběť inkviziční zvůle, kterou ihned popraví atd. a CP je postava, která má předem určenou svou roli a je pro hru nepostradatelná a nenahraditelná…

Kristýna Darien Obrdlíková: CP, jak jsme to shrnuli u nás:
Takto definuje Larpedie: Jedná se o postavu, která je ve hře reprezentována skutečným člověkem, ale její motivy a jednání jsou značně ovlivňovány nebo zcela řízeny pánem hry. V tradičních larpech jde například o různé příšery, které brání hráčským postavám v dosažení jejich cílů a slouží jako „potrava pro jejich meče“.
Cizí postava je pro organizátora jedna z možností, jak řídit hru. CP má dopředu určeny základní rysy své role (koho představuje, jaký má mít kostým, co má za vybavení, případná zvláštní pravidla). Důležitý je smysl, s jakým CP vstupuje do hry: buď posouvá děj nebo odhaluje skutečnosti o postavách. Kromě výše zmíněného příkladu „bestií“ bývá často zadavatelem nějakého úkolu, držitelem důležité informace, majitelem žádoucího předmětu.
Organizátor si díky Cizím postavám, které mu podávají informace, může udržovat přehled o hře, aktivizovat hráče, vytvářet zápletky a budovat zajímavé herní situace. Každý organizátor využívá CP po svém. Hráči hrající takové postavy by ale měli být zkušenější, aby zvládali nároky na řízení hry. Musí umět předat sdělení, které mají, zvládat různé vyjádření role a být flexibilní v nečekaných situacích.

Michal Mealtiner Truhlář: ‎“jednorázová postava, duch, kterého porazí hrdinové v astrál“ je přeci také „postava, která má předem určenou svou roli a je pro hru nepostradatelná a nenahraditelná“

Kristýna Darien Obrdlíková: Ale asi by stálo za to kouknout, co bylo řečeno na Odraze, a zjistit, jestli by se osvětou mezi orgy neudělalo pro komfort CPček a bestií něco dobrého 🙂

Fantazeen: a neberte ten text tak vážně, lidi 🙂 byl to zároveň i pokus ukázat, jak jsme někdy nevděční a chceme víc a víc 😉

Ivo Bonhart Nepeřil: Nejsem si zcela jist, ale s tím osvěcováním bych to jaksi úplně… 😀 Přístup organizátorů k tomuhle může být různý. Pro mě je rozdíl mezi CP a bestií jasný a přitom je ale evidentně definuju jinak, než tu doposud zaznělo.
Bestie je prostě tvor na jedno použití, zpravidla „najděte a zabijte“. Nemá blíže definovanou osobnost, podstatu existence, prostě je jen na krátkou dobu a za účelem provedení konkrétní věci / scény (nejčastěji tedy úmrtí z rukou hráčů), po níž bude zrecyklován zase na něco jiného.
Oproti tomu CP je jedinec přesně definovaný, fungující po dlouhou, ne-li celou, dobu hry. Fakticky mnohem víc připomíná hráčskou postavu, jenom s tím rozdílem, že pochází z podstaty světa / příběhu, zpravidla je na vyšším „levelu“… A na rozdíl od bestie, může (a často tomu tak je) mít i zcela svobodnou vůli, jen s několika málo omezeními, či body, které musí dodržet, či ve hře (ne)provést.

Ivo Bonhart Nepeřil: Fantazeen: Jj… 😀

Kristýna Darien Obrdlíková: IBN: Ale o to se s Tebou přeci nikdo nepře…

Ivo Bonhart Nepeřil: ‎:-)

Michal Mealtiner Truhlář: IBN: jop jop. Před časem mi někdo (myslím, že Jákob) povídal o dělení CP do pěti kategorií. Přičemž jsem pochopil že první myslí právě bestiář a pod pátou (po dotazu) by prý šli zařadit i všichni hráči komořin.
Takže ano. Je to o definicích.
Ale CP = cizí postava.
Jaký je rozdíl mezi bestii, která vyskočí z křoví, hráči ji zabijí a jde se dál a tulákem/mágem/čímkoliv, který se projde po cestě pozdraví hráče a jde dál a víc už na hře není?

Michal Mealtiner Truhlář: Aneb co jsem tím chtěl říct….
Je „bestie“ jen řekněme suboznačení CP?
Je „bestie“ pouze na zabití, a nebo může dělat i něco jiného?
Je „CP“ nutně striktně dané „vyšším levelem?
Co když je „CP“ zabito hráči ihned poté co se objeví? Je to CP nebo bestie?

Ivo Bonhart Nepeřil: Od bestie se očekává víceméně jednorázový úkon…ano, často akční, ale i kdyby jen zadala quest, zahrála jednoduchou scénu, pořád je to bestie. Podstata tkví v jednorázovosti a střídání rolí, prostě splní a za dobu x jde zahrát zase něco jiného a čistě tak, ajk je to dané (má jednoduché instrukce a přesně tak si má počínat).
Ano, svým způsobem to suboznačníe být může, ale třeba já to používám jako pojmy oddělené.
A CP nutně vyšší level mít nemusí, nicméně často tomu tak bývá. A důležité je, jako co byla ta osoba definována organizátorem, jestli umřela „mimo plán“ , to je jedno, důležité je, jak to bylo plánováno (a podle toho se to asi třeba při registraci označilo).

Ivo Olórin Michal: Ale ale, taková nečekaná bouře ve sklenici vody 🙂 V podstatě souhlasím s Bonhartovým dělením, ale o pojmech bychom se tu mohli hádat do aleluja. Navíc například na svět bude potřeba rozlišovat mnohem víc kategorií nehráčských postav než na bitvu a tak dále…
Jinak aby bestie všechno dopředu věděly, to záleží na mnoha faktorech a nejen před pěti lety, ale i dnes stále existují organizátoři, kteří spíše upřednostňují kreativní improvisaci…

Petr Novotný: Chtěl jsem napsat něco kryptožidovskykapitalistickýho na téma odborů, ale pak jsem se strašně rozesmál nad tou první fotkou a zpomněl jsem, co jsem to vlastně chtěl.
Z jinýho soudku – na některých hrách jsem měl pocit, že bestiář je alespoň z části tvořen určitým kostýmovým odpadem. Protože je přece jedno, že skřetí blbeček vypadá jako hipík v županu po babičce, žeano. Proto bych upravil benefitový systém pro poctivé bestie, které svou úlohu berou vážně a připravují se stejně svědomitě, jako hráči. Například by se jednalo a upravené délky dovolených, bonusové stravenky a při splnění určitých kritérií by se dalo uvažovat i uplatnění nároku na 14. plat (to jest 14. pivo). Také by se dalo uvažovat o zavedení paušální hodnoty nákladů, spojených s přípravou na hru, což by vyrovnalo k vyrovnání finanční zátěže různých betijních rolí. Nahatý barbar sice do kostýmu nemusí téměř investovat, nicméně určité výdaje má spojené například s návštěvou posilovny, a nesmíme zapomínat na zdravotní riziko, které by tento paušál pokryl ( – léky na nachlazení, ošetření drobných zraněných spojených s pobytem bez patřičné ochrany v drsném terénu).

Tomuto tématu by se měla odborná veřejnost rozhodně zavěnovat. Již bylo dosti nejasností v tom, jak by měla fungovat personální správa larpů! Pryč s utalčovaáním drobných živnostn..bestií!

Entony Skřet: Tak nevím.. jestli jsem ten blbec já nebo někldo jiný.. ale mám dojem že se tu někdo urputne diskutuje a argumentuj nad vyloženě parodickým článkem který byl napsan z legrace a pro pobavení… nbo se opravdu tak pletu a mám srandu z vážného tématu? Wagner? Melti? vy myslíte že je ten článek psaný važně? 😀 😉 nebo je ta vaše vážná diskuse také druhem parodie kterou jsem nepochopil? O:-)

Ivo Bonhart Nepeřil: Entony: Ticho tam…pamatuj, jsme levičácko…eh…kruci, já si ten název pořád nemůžu zapamatovat. 😀

Fantazeen: Entony, Bonharte! Kušujte, vy kryptobolševici, nebo vás zavřu někam do krypty, ať mi tam vychladnete… tady se vážně diskutuje… nad čím, to už je druhá věc…

Ivo Bonhart Nepeřil: Fantazeen: Aha, já věděl, že v tom termínu bylo nějaké podzemí… 😀

Entony Skřet: No a trošku vážnější poznámka když už s vážností někdo začal… :

já se spíš kloním k bonhártovu pojetí bestii a CP ovšem s výhradou že cp jsou i naprosto bezvýznamné postavy žebráci a další co jen doplňují atmosféru trousí útržky informací a sami o sobě žádnou významnou úlohu ve hře nehrají..

Kristína:
Možná že pojetí improvizujících bestii je z doby před 5 lety ale vývoj nemusí být vždy kladný. Myslím i že v okamžiku kdy je hra sevřená časovým harmonogramem, neumožňuje improvizaci. Brání hráčům vyvinout vlastní nečekanou iniciativu… (melti ví že jsem ho za tohle pojetí posla zkritizoval a já vím i když moc nevěřím že už se to údajně změnilo na poslovi) Je něco špatně… Pokud zabráníme hráčum vest vlastní nečekané akce jistě tím ulevíme bestiim… ale zároveň těžce ochudíme nebojím se říct zničíme hru. Pravě bestie by měli být připraveni kdykoli vyrazit do terénu podle potřeby hráčů když potřebují něco ulovit.. když se pustili do nějakého questu… ne vyrážet v přesně danou hodinu a čekat na někoho kdo nedorazí.. ani by neměli sedět u ohne a chybět tam kde je jich třeba proto že zrovna harmonogram akce říká že mají přestávku..
Z tohohle důvodu se mi zdá naopak nenormální aby bestie věděli kdy kde hrají…

Melti:
zase bazíruješ na byrokratických detailech jako při neexistujícím čpp čku? 😀
zkrátka různé chápání co je CP a co bestie se liší akce od akce a je podle mne naprosto zbytečné usilovat o nějakou katalogizaci… duležité je aby at už bestie nebo cp zvládli zahrat svoji roli věrohodně… at už si říkají jakkoliv…

Kristýna, melti:
Možná že hodnotím na základě neúplných informací ale ztoho co poslouchám na mne odraz působí spíš jako zbytečná byrokratická akce nepřispívající ničím zajímavým. Jak říkám možná se pletu…

Michal Mealtiner Truhlář: Entony: Holt popisuješ něco (posel, odraz) co neznáš. V tom případě doporučuji nejdřív na podobné akce jet a pak srovnávat. ::D ::D

A opravdu by mě zajímalo co znamená to vaše kryptocosi a kdo to řekl. 🙂

Entony Skřet: no posla znám 😉 znal jsem jaký byl.. a odraz? no když mne tam dostaneš zadarmo klidně zajdu.. a pokud se nebudu moc nudit i zůstanu 😀

Fantazeen: Melti, mě by taky zajímalo, kdo to řekl… ale ty máš ke zdroji blíže, než my všichni dohromady… 😉

Ivo Bonhart Nepeřil: Tuším, že do slunce západu začne trhání občanek… 😀

Fantazeen: škovy voči, tak to abych nevylízala po setmění ven… nechci bejt roztrhaná, na to sem ještě moc mladá…

Ivo Bonhart Nepeřil: To my důchodci už se nebojíme ničeho… 😀 😀

Fantazeen: tak ty se nemáš čeho bát, ty jsi občan a ne občanka… 😉 a navíc stařík nad hrobem 🙂

Ivo Bonhart Nepeřil: ‎:-D

Kristýna Darien Obrdlíková: ES: no, nesouhlasím… 🙂

Entony Skřet: Kristýna: 😉 a na základě jakých argumentů nesouhlasíš? 😉

Kristýna Darien Obrdlíková: ES: Mé zkušenosti organizátora.

Líbí se mi:
Sdílej:

Odpovědět