1 Zář 2011

Straší nám ve věži? Můžou za to média

Vložil/a: Jutwen | V kategorii: Úvahy a zamyšlení |
avatar

Před několika dny jsem, když zase nebylo co dělat, narazila na facebookový status Court of Moravia, který se týkal otázky, proč vlastně hrajeme larpy. Položila jsem stejnou otázku zde na Fantazeenu a k dnešnímu dni čítá přes sto hlasů, z nichž nejvíce se kloní k odpovědi „Pocit volnosti, nové zážitky, skvělá společnost“ (započítávám i odpověď „skvělá zábava a společnost“, která je téměř totožná), a hned za ní je možnost „Odreagování, zábava, aktivní až destruktivní odpočinek“. Na pomyslném třetím místě se umístila odpověď „Můžou za to hlasy… v hlavě…“ a mezi další zajímavé, byť méně zastoupené možnosti patří „Atmosféra večer u ohňů“, „Pro možnost zkusit si něco, co bych si v reálu netroufla“, „To kdybych věděl“ a „Všichni jsou blázni, ale já jsem skřet… aneb nejsem trapně normální“.

Z těchto odpovědí lze vyčíst, že larpy jsou kombinací adrenalinového sportu, společenského vyžití, relaxace a zároveň poskytují dostatek volnosti, což jsou čtyři základní požadavky moderního člověka na trávení volného času. S tím související, avšak v běžné populaci ne úplně obvyklé, jsou možnosti, týkající se duševního zdraví, resp. psychické kondice larpařů a larpařek.

Zamyslíme-li se nad larpy a dřevárnami jako takovými, je nasnadě, proč nezávislí pozorovatelé (náhodní houbaři a, kolegové odpustí, zmatení reportéři) a následně i celá veřejnost považuje lidi, převlečené za orky, temné mágy a paladiny přinejmenším za vyšinuté, blázny, v těch horších případech za zhůvěřilé hujery, plašící ptáky a lesní zvěř.

Co už není na první pohled tak jasné, je podivuhodná míra sebereflexe, s níž se víc než tucet dřevárníků a dřevárnic přiznalo, že slyší hlasy, které mohou za jejich účast na larpech. Je to podobné zjištění jako odpověď „nejsem trapně normální“. Každá menšina, která začne přijímat svou jinakost jako něco problematického nebo divného (což hlasy v hlavě jsou), má nakročeno k rozpuštění se v majoritě. Uznáváme-li za jeden ze základů demokratické společnosti diverzitu, není toto rozmělnění příliš žádoucí. Na druhou stranu nelze brát podobnou anketu za sociologicky hodnotnou a odpovědi v ní za směrodatné, protože jde z větší části o recesi, avšak…

… Jistou vypovídací hodnotu to má. Jistě to není názor, který by veškerý lid dřevárenský vzal za svůj, může to být reflexe jejich obrazu v povědomí veřejnosti, který vytváří kromě jiného média.

Myslíte si, že média informují o světě larpů a dřeváren správně?
Jak by o nich měla informovat?
Měla by o nich informovat?
DISKUSE:
Ivo Bonhart Nepeřil:
Podle mě dost dobře nelze informovat „správně“. Protože scéna je už skutečně velmi rozsáhlá a především tvořená jednotlivci, ať už se pak dále sdružují jakkoliv. Nemá ucelený „správný“ obraz, tudíž o něm nelze ani informovat. Není jednotná ani zásadně organizovaná (porovnejte třeba s kalsickými sporty), což je ale i jeden z jejích základních rysů. Je to hra…kterou někdo bere vesele, jiný vážně…pro někoho kratochvíle, pro někoho spíš už styl života. Podle mě tu informuje svým způsobem správně každé medium, které nepřehází větnou skladbu odpovědi a neodsuzuje ani nijak nedegraduje (což by ale beztak byla blbost toho media).
Jak by měla informovat? Jak a jestli uznají za vhodné. Nevidím důvod, proč někoho odhánět (když se nedopustí něčeho z toho, čím jsme končil minulý odstavec), ale ani žádný pro to, aby se z toho dělala extra show. Jsme snad v cirkuse? Potřebujeme být za každou cenu v novinách (televizi,…)?
A zda by informovat měla? Opět, pokud uznají za vhodné, proč ne. Nemáme se za co stydět, ale zároveň se i odmítám před medii předvádět (máme snad nějakou důstojnost ne?). V pondělí informují, že statečný hasič zachránil kotě ze stromu, v úterý že nedaleko vesničky bojovali elfové a skřeti, proč ne? Ale žádné velké umělé divadlo…

Entony Skřet: Nu bonhárt tu vyjádřil prakticky doslova moje názory na vec, ktomu jen dodám že současné informace medii považuji za dostatečné.

a.. muhehe… já jsem na hlasy ve své hlavě hrdý 😀 A rozhodně je nepovažuji za něco špatného.. naopak jsem připravený se jimi vytahovat O:-) 😀

Ivo Bonhart Nepeřil: Entony: Hlasy v mojí hlavě právě teď říkají, že mi chybí ještě 32 otázek a já se jedu mlátit jekorovým mečem…a že to nemůže dobře dopadnout.:-D

Entony Skřet: Mno hlasy v mojí hlavě pravě volají že jsem měl včera překonat zničenost a nechuť k čemukoliv a vyrazit na Gothic. 😀 nicméně jsem nepřekonal takže jsem doma 😀

Fantazeen: ‎(tajemně): uč se, Bonharte, uč se… sic špatně dopadneš… húúú!

Ivo Bonhart Nepeřil: Fantazeen: Ale já se fakt snažím…:-D

Líbí se mi:
Sdílej:

Odpovědět